Henle's urtext van deze zogeheten Direktionsstimme bevat ook de later door Beethoven doorgehaalde passages, wat een goed beeld geeft van zijn kritische blik.
[Pianowereld, 2013]